Stages – Cursussen

Stage de peinture

Stage de peinture

Les couleurs

Les après-midi de 16,17,18 juillet 2015

14H00-17H00

Chaque couleur a ses propres qualités, à vous de les découvrir et à les interpréter avec de la peinture. Dans ce stage, la couleur est le point de départ, ce qui demande une approche intuitive et permet d’explorer sa créativité. Nous commencerons chaque après-midi avec une autre couleur primaire (jaune, bleu, rouge), ensuite nous ferons des expériences avec des contrastes et des nuances.

Cotisations, matériaux inclus: 75,- euros

Stage de peinture

Le paysage vu autrement

23-24 juillet 2015

de 10h00-13H00 et de 14H00-17HOO

Le matin de la première journée, si le temps nous le permet, nous travaillons dans la nature avec du fusain. A partir de ces esquisses et exercices, vous choisissez pour une approche plutôt réaliste ou une approche plutôt abstraite. L’après-midi, nous entamons la peinture.
La deuxième journée, vous continuez sur un sujet que vous voulez approfondir et qui découle des expériences faites la veille.
Le stage est accompagné par Marie-Louise van den Akker
Matériaux : fusain, craies, peinture acrylique.

Informations pratiques

Cotisations, matériaux inclus: 50 euros pour une journée, 90 euros pour deux journées. Emmenez votre propre pique-nique, nous servons du café, tisane ….

Stage de peinture pour enfants à partir de 8 ans

le 15 et 22 juillet de 14HOOjusqu’à 17H00

La première après-midi, nous découvrirons plusieurs techniques de dessin, et nous combinerons la craie grasse avec l’encre colorée. Expérimentations et jeux avec la composition. La deuxième après-midi sera consacrée à la couleur et la peinture.

Cotisations, matériaux inclus: 15 euros par après-midi

Itinéraire
>> Voir page Contacter

Stage d’initiation à la taille de la pierre et à la sculpture

A partir d’une pierre selon votre choix (calcaire tendre / ferme, ou granit)
vous réalisez dans ce stage votre projet
en appliquant des différentes techniques de base de taille de pierre.

Le stage est accompagné par Rob Kirkels.

Informations pratiques

Il n’y a pas de dates prévues pour cette année.

Vous pouvez vous inscrire pour une semaine, 10 jours  ou par jour.
Horaires : 9H00 jusqu’à 17H00
Cotisations : 50 euros par jour ( pierre non comprise ).

À partir du mois d’octobre, un cours est organisé chaque semaine pendant la durée de l’année scolaire.

Hébergement

Pour l’hébergement il y a plusieurs possibilités. Nous pouvons vous fournir les adresses des gîtes, hôtels ou chambres d’hôtes dans la région. Vous pouvez également faire du camping chez nous, à 6.- euro par nuit.

Itinéraire

>> Voir page Contacter

 img_4246  img_3342
 IMG_3772img_4967  img_4038_2img_4342

Schilder- en beeldhouwcursussen

cursusprogramma

Schildercursus

Mini-stage: Kleur

de middagen van 16,17,18 juli

van 14.00 tot 17.00 uur

Elke kleur heeft zijn eigen kwaliteiten, het is aan u om ze te ontdekken en vorm te geven met verf. In deze stage is de kleur het uitganspunt, wat een intuitive aanpak vraagt. Elke middag beginnen we met een andere primaire kleur (geel, blauw, rood), vervolgens is er de tijd om te experimenteren met nuances en kontrasten.

kosten: 75,- voor drie middagen,  inclusief materiaal

schildercursus

mini-stage : het landschap anders bekeken

23 en 24 juli

10.00-1300 uur en 14.00-17.00 uur

De eerste ochtend werken we buiten met houtskool. Naar aanleiding van deze schetsen kunt je bekijken welke aanpak je het beste bevalt, meer realisties of meer abstract. De middag beginnen we met verf. De tweede dag kun je doorgaan op de themas die je het meest intereseren.

kosten: 50,- voor één dag, 90,- voor twee dagen, inclusief materiaal

Mini-stage voor kinderen

de middagen van 15 en 22 juli

14.00 tot 17.00

De eerste middag werken we met verschillende tekentechnieken, en we combineren vetkrijt met ecoline. Spel met de compositie. De tweede middag is het uitgangspunt kleur en verf.

15,- euro per middag, inclusief materiaal

Steenhouwcursus

Er zijn geen data gepland, de cursussen zijn dit jaar op aanvraag. Neem contact met ons op als je interesse hebt.

In deze cursus zal de nadruk liggen op het zoeken naar een zuivere vorm, met de steen-, en beeldhouwtechniek als middel om dit doel te bereiken. Je bepaalt zelf wat je in deze week wilt gaan doen. Bijvoorbeeld het maken van een beeld geheel naar eigen idee, waarbij vrije expressie volop de ruimte krijgt. Je kunt er echter ook voor kiezen je één of meerdere dagen te beperken tot de basistechnieken van het steenhouwen. Het vertrouwd raken met de steen en de verschillende gereedschappen neemt in deze cursus een belangrijke plaats in.
De steen waarin gewerkt wordt, een wat hardere Franse kalksteen of (voor gevorderden) een graniet uit de streek, kan vooraf worden uitgezocht. Voor belangstellenden staat een korte excursie op het programma.

De cursus steenhouwen wordt gegeven door Rob Kirkels.

Voor de weekcursussen schilderen zijn er dit jaar geen data gepland, de cursussen zijn  op aanvraag. Neem contact met ons op als je interesse hebt.

Schilderen is het spel met kleur, contrast, vorm en materiaal.

De eerste dagen van de weekcursus verken je schetsmatig de gevarieerde omgeving van Puissetier, verschillende thema’s komen aan bod en er wordt gekeken welke richting het werk van de deelnemers neemt. Later in de week is er tijd dieper op het werk in te gaan. Je wordt aangemoedigd te tekenen en te schilderen vanuit de invalshoek die jou het meest aanspreekt, dit kan realistisch zijn of meer intuïtief. Je ontwikkelt op deze manier je persoonlijke aanpak en handschrift.

De schildercursus kan door zowel beginners als gevorderden gevolgd worden. Ieder werkt op zijn eigen niveau. Er wordt gewerkt met diverse soorten tekenmaterialen en acrylverf. Heb je zelf de beschikking over andere materialen, dan kun je die ook gebruiken.

De cursussen schilderen worden gegeven door Marloes van den Akker.

Cursusinformatie

De cursussen beginnen op maandagochtend. Op vrijdag wordt voor de campeergasten en cursisten gekookt. Bij onze boerderij hoort een kleine, goedverzorgde camping (zie camping l’Églantier), je kunt je eigen tent of caravan meenemen of er één bij ons huren.

Steenhouwcursus (maximaal 7 deelnemers)

Er zijn geen data gepland, de cursussen zijn dit jaar op aanvraag. Neem contact met ons op als je interesse hebt.

Schildercursus (maximaal 10 deelnemers)

Er zijn geen data gepland voor de weekcursussen, de cursussen zijn dit jaar op aanvraag. Neem contact met ons op als je interesse hebt.
Er wordt gewerkt van 10:00 tot 17:00.
Kosten: 200 euro per week (inclusief materiaal).

Rob Kirkels
beeldend kunstenaar/steenhouwer

« In 1991 behaalde ik mijn diploma aan de Arnhemse kunstacademie. In 1992 en 1993 volgde ik een opleiding natuursteenbewerking aan de vakopleiding in Utrecht en werkte daarna gedurende anderhalf jaar in een natuursteenbedrijf. Ik werk in opdracht en sinds 1999 geef ik beeld- en steenhouwcursussen in Frankrijk.
Het werken in steen vind ik een boeiend proces. Het ontstaan van een werkstuk, van brute steen tot beeld, fascineert. Altijd is er de ontwikkeling, soms met sprongen, dan weer langzaam. Telkens ook de strijd, het zoeken, het durven, het meditatief bezig zijn. »

Voorbeelden van eigen werk vindt u op het franstalige deel van de website.

Marloes van den Akker
beeldend kunstenares

« Sinds het behalen van mijn diploma aan de kunstacademie in 1993 geef ik schildercursussen aan volwassenen en kinderen. Daarnaast heb ik een opleiding gevolgd bij het ITIP ( instituut voor integrale psychologie ) en heb ik een opleiding creatieve therapie afgerond.
Creativiteit is in mijn ogen iets elementairs. Het is tijdens een cursus steeds weer verrassend om te zien hoe mensen op hun persoonlijke manier vorm geven aan hun creativiteit.
In mijn eigen werk ben ik veelzijdig, soms werk ik naar waarneming, meestal dient de waargenomen werkelijkheid echter als kader om vorm te geven aan mijn eigen verbeelding. »

Voorbeelden van eigen werk vindt u op het franstalige deel van de website.

Routebeschrijving

Zie de contactpagina